Góc báo chí

Thuê và sử dụng máy chủ iRender-GPU Cloud rất dễ dàng. Tất cả đều thân thiện và hoàn toàn tự động, chỉ cần vài Click để tạo một hệ thống mới, 15 phút để khởi tạo cho lần đầu tiên. Sử dụng máy chủ (GPU & CPU) không khác gì sử dụng máy tính cá nhân của bạn. Chỉ cần setup môi trường làm việc 1 lần, lưu lại dưới dạng danh sách Images và dùng nó mãi mãi khi bạn cần.

Contact

iRENDER FARM

GPU Cloud Service
Remote Render Farm
GPU Cloud for AI/DeepLearning
iRender International

INTEGRATIONS

Autodesk Maya
Autodesk 3DS Max
Blender
Cinema 4D
Houdini
SketchUp
Foundry Modo
Lumion
TensorFlow
PyTorch
CNTK
Caffe++
Jupyter
Anaconda
And many more…

iRENDER TEAM

MONDAY – SUNDAY
Hotline:
+(84)919144004
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG
NGHỆ IRENDER VIỆT NAM
MST:0108787752
Office: 22 Thành Công, Ba Đình, Hà Nội.
Address : Lâm Hộ, Thanh Lâm, Mê Linh,
Hà Nội, Việt Nam.

Contact
0919144004 support@gpuhub.net