Chính Sách Vận Chuyển Giao Nhận

iRender là một công ty công nghệ cung cấp dịch vụ điện toán đám mây (Cloud Computing) tại Việt Nam, cụ thể là công nghệ kết xuất đồ họa trên nền tảng điện toán đám mây (Cloud Rendering) và nền tảng hiệu suất điện toán lớn (Cloud Computing) cho AI/Deep Learning.

Chúng tôi cung cấp dịch vụ theo mô hình PaaS ( Platform-as-a-Service) trực tuyến. Ngay sau khi Quý khách thanh toán, dịch vụ sẽ được kích hoạt và cung cấp trực tuyến. Hệ thống GPU Cloud cho thuê trực tiếp dưới tên miền : https://gpuhub.net.

Contact

iRENDER FARM

GPU Cloud Service
Remote Render Farm
GPU Cloud for AI/DeepLearning
iRender International
iRender Việt Nam

INTEGRATIONS

Autodesk Maya
Autodesk 3DS Max
Blender
Cinema 4D
Houdini
SketchUp
Foundry Modo
Lumion
TensorFlow
PyTorch
CNTK
Caffe++
Jupyter
Anaconda
And many more…

iRENDER TEAM

MONDAY – SUNDAY
Hotline:
+(84)981-868-890
+(84)962-868-890
Skype:
+ iRender Support
+ iRender Việt Nam
Email:
+ support@irender.net
+ support@irender.vn
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG
NGHỆ IRENDER VIỆT NAM
MST:0108787752
Office: 22 Thành Công, Ba Đình, Hà Nội.
Address : Lâm Hộ, Thanh Lâm, Mê Linh,
Hà Nội, Việt Nam.

Contact
0919144004 support@gpuhub.net