Chính sách hoàn trả

iRender cung cấp dịch vụ tại thời điểm hiện tại. Trong mọi trường hợp, bạn được phép sử dụng thử dịch vụ. Bạn có thể sử dụng điểm iR point miễn phí, và vẫn nhận được chất lượng dịch vụ tương đương và có thể tham khảo trước thông tin về bảng giá trên trang web. Chúng tôi luôn khuyến khích người dùng làm như vậy. Đội ngũ hỗ trợ kĩ thuật kiểm soát dịch vụ và tận dụng để sử dụng hết khả năng của dàn farm. Bất cứ khi nào chúng tôi có nghi ngờ hoặc phát hiện ra lỗi hay sai sót hệ thống, chúng tôi sẽ liên lạc với bạn. Chúng tôi cũng cho phép bạn truy tập Web Manager (màn hình Dashboard trên web) với những tính năng giúp bạn kiểm soát và điều chỉnh tất cả các quy trình khi dùng dịch vụ.

Nếu bạn có gì không hài lòng với chất lượng và kết quả nhận được từ Dịch vụ, bạn có thể liên hệ đội ngũ hỗ trợ và yêu cầu giải thích trong vòng 14 ngày sau khi hoàn thành. Chúng tôi sẽ tìm hiểu trường hợp của bạn và trong vòng 14 ngày sau khi nhận yêu cầu, chúng tôi sẽ liên hệ với bạn để giải thích nguyên nhân. Trong trường hợp có lỗi hoặc một vấn đề về kĩ thuật về phía chúng tôi, chúng tôi sẽ hoàn trả lại cho bạn toàn bộ (hoặc) một phần hoặc một số hình thức bồi thường khác.

Điểm tặng thêm (bonus)là một phần của hệ thống giảm giá và không hoàn lại. Ví dụ bạn nạp $2000 tương ứng với 3000 điểm IRpoint, thì 1000 điểm bonus sẽ không hoàn trả.

Chấm dứt tài khoản

IRender, theo quyết định riêng của mình, có thể chấm dứt tài khoản sử dụng Dịch vụ của Khách hàng, xóa và loại bỏ bất kỳ dữ liệu nào trong tài khoản nếu Khách hàng không tuân thủ Thỏa thuận này.

Khách hàng có thể chấm dứt tài khoản người dùng của mình sau khi thông báo cho IRender vào bất cứ thời điểm nào nào. Tuy nhiên, Khách hàng sẽ không được hoàn lại bất kỳ phần phí nào đã trả cho IRender.

Sau khi chấm dứt bởi IRender hoặc bởi Khách hàng, Khách hàng có thể yêu cầu nhận lại một tệp dữ liệu của mình với lý do IRender vẫn có Dữ liệu của bạn. Bạn phải đưa ra yêu cầu ngay khi thông báo chấm dứt để nhận được tệp đó trong vòng (30) ngày kể từ ngày chấm dứt. Khi chấm dứt tài khoản, quyền sử dụng tài khoản đó và Dịch vụ sẽ chấm dứt ngay lập tức. IRender sẽ không có nghĩa vụ duy trì bất kỳ Dữ liệu nào được lưu trữ trong tài khoản của bạn hoặc chuyển tiếp bất kỳ Dữ liệu nào cho bạn hoặc bất kỳ bên thứ ba nào.

Contact

iRENDER FARM

GPU Cloud Service
Remote Render Farm
GPU Cloud for AI/DeepLearning
iRender International

INTEGRATIONS

Autodesk Maya
Autodesk 3DS Max
Blender
Cinema 4D
Houdini
Maxwell
Nvidia Iray
Lumion
KeyShot
UE4
Twinmotion
Redshift
Octane
Modo
LightWave 3D
LuxCore
And many more…

iRENDER TEAM

MONDAY – SUNDAY
Hotline: 0916 806 116
Zalo: 0916 806 116
Skype: iRender Support
Email: [email protected]
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG
NGHỆ IRENDER VIỆT NAM
MST:0108787752
VPGD: Số 5, ngõ 82 Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội.

Contact
0916806116 [email protected]