iRender
Điều khoản sử dụng

TÌM HIỂU NGAY

ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG

ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG

Chào mừng bạn đến với các dịch vụ tại iRender, các sản phẩm dịch vụ chúng tôi cung cấp, trang web, ứng dụng (app) cài đặt trên máy tính để bàn hoặc ứng dụng di động (gọi chung là “Dịch vụ”). Việc sử dụng Dịch vụ của bạn tuân theo các Điều khoản dịch vụ, Chính sách bảo mật và Chính sách sử dụng cookie này (gọi chung là Điều khoản dịch vụ hoặc Thỏa thuận). Các Điều khoản dịch vụ này là một thỏa thuận pháp lý giữa “Bạn” (bạn hoặc Công ty của bạn, gọi chung là Bạn) và iRender.vn (Hoặc iRender hoặc Chúng tôi). “Bạn” đề cập đến bất kỳ cá nhân/ tổ chức nào tạo tài khoản/ sử dụng Dịch vụ mà chúng tôi cung cấp. Nếu Bạn đang truy cập để sử dụng Dịch vụ thay cho người chủ lao động của bạn, bạn đại diện và bảo đảm rằng sẽ thay mặt để đồng ý với các Điều khoản dịch vụ này.
Trước khi sử dụng dịch vụ, bạn nên đọc những Điều khoản dịch vụ của chúng tôi. Nếu bạn không đồng ý với những điều khoản của thỏa thuận này, bạn không nên tiếp tục sử dụng. iRender có quyền cập nhật và thay đổi Thỏa thuận theo thời gian để phù hợp với sự phát triển của sản phẩm mà không cần thông báo hoặc chấp nhận ngay lập tức bởi Bạn. Thỏa thuận này cũng sẽ được áp dụng cho việc sử dụng Dịch vụ trên bản dùng thử.
Bằng cách sử dụng Dịch vụ, Bạn biểu thị sự chấp nhận không thể hủy bỏ của bạn đối với Thỏa thuận này. Trang web và mọi phần mềm có thể tải xuống được liên kết với Dịch vụ đều được bảo vệ bởi luật bản quyền và các điều ước quốc tế về bản quyền, cũng như các luật và hiệp ước về sở hữu trí tuệ khác.

1. Mô tả dịch vụ

iRender là một công ty công nghệ cung cấp dịch vụ phần mềm điện toán đám mây (Cloud Computing) tại Việt Nam, cụ thể là công nghệ kết xuất đồ họa trên nền tảng điện toán đám mây (Cloud Rendering) và nền tảng hiệu suất điện toán lớn (Cloud Computing) cho AI/Deep Learning.

Chúng tôi cung cấp dịch vụ theo mô hình IaaS ( Infrastructure as a Service) trực tuyến. Ngay sau khi Quý khách đăng ký tài khoản và thanh toán, dịch vụ sẽ được kích hoạt và cung cấp trực tuyến. Hệ thống dịch vụ GPU Cloud được cung cấp dưới tên miền : https://gpuhub.net.

Dịch vụ bao gồm và được giới hạn ở trang web sản phẩm, ứng dụng trò chuyện (chat), ứng dụng cài đặt trên máy tính để bàn hoặc ứng dụng cài đặt trên di động cho phép Bạn truy cập và sử dụng Tài khoản tại iRender.
Đăng ký, truy cập và sử dụng nhiều Tài khoản trên iRender của cùng một người hoặc thực thể đều bị cấm. Các công ty và nhóm làm việc (team) yêu cầu sử dụng nhiều tài khoản có thể được miễn trừ quy tắc này bởi sự cho phép trước của iRender.
Dịch vụ có thể chứa thông tin, dữ liệu, văn bản, hình ảnh, video, clip âm thanh, bài viết và nhận xét, phần mềm, file dữ liệu, file đồ họa và các tính năng tương tác được tạo, cung cấp hoặc có thể truy cập được trên hoặc thông qua Dịch vụ. Theo các Điều khoản dịch vụ này, iRender cung cấp cho mọi người dùng licence phần mềm tích hợp trong dịch vụ, không độc quyền, không thể cấp phép và không thể chuyển nhượng, sử dụng cho bất kì mục đích khác ngoài việc sử dụng Dịch vụ. Việc sử dụng, sao chép, sửa đổi, phân phối hoặc lưu trữ bất kỳ nội dung nào của Dịch vụ cho các mục đích khác ngoài việc sử dụng Dịch vụ đều bị nghiêm cấm khi chưa có sự cho phép trước bằng văn bản của chúng tôi. Bạn sẽ không bán, cấp phép, cho thuê hoặc sử dụng hoặc khai thác bất kỳ nội dung nào của Dịch vụ cho mục đích thương mại hoặc dưới bất kỳ hình thức nào vi phạm quyền của bên thứ ba.
Trừ khi có quy định rõ ràng khác, bất kì tính năng mới tích hợp với Dịch vụ hiện tại, bao gồm cả việc phát hành các công cụ và tài nguyên mới, sẽ phải tuân theo Thỏa thuận. Để sử dụng Dịch vụ, Bạn phải có quyền truy cập vào World Wide Web, trực tiếp hoặc thông qua các thiết bị truy cập nội dung trên web và trả các phí dịch vụ nào liên quan đến quyền truy cập đó. Ngoài ra, Bạn cần trang bị các thiết bị cần thiết để đảm bảo thực hiện kết nối internet ổn định, bao gồm máy tính và modem hoặc các thiết bị truy cập khác.
Việc sử dụng Dịch vụ để khai thác tiền điện tử đều bị cấm. Khai thác tiền điện tử chỉ được phép đối với người dùng được ủy quyền đã nhận được sự đồng ý trước bằng văn bản trực tiếp từ iRender. Vui lòng liên hệ với bộ phận hỗ trợ trước khi bắt đầu việc này, nếu không các máy đang được đề cập sẽ tự động tắt khi phát hiện hoạt động này.
Việc sử dụng bất kỳ phần mềm của bên thứ ba nào vi phạm hợp đồng tương ứng, thỏa thuận cấp phép cho người dùng cuối (EULA) hoặc bất kỳ tài liệu ràng buộc pháp lý nào khác đều bị cấm trên Dịch vụ. Bất kỳ phần mềm bên thứ ba nào có được thông qua các phương tiện khác ngoài trang web chính thức, cửa hàng, đối tác hoặc đại lý đều bị cấm trên Dịch vụ. Trong trường hợp Bạn không chắc chắn về nguồn gốc phần mềm của bạn, giấy phép và sử dụng hợp pháp, bạn phải có trách nhiệm xác minh cẩn thận thông tin này với nhà phát triển phần mềm trước khi sử dụng Dịch vụ.
iRender sẽ cung cấp dịch vụ theo như thỏa thuận này. iRender có thể tùy ý sửa đổi các tính năng của Dịch vụ mà không cần thông báo hoặc chấp thuận trước, tuy nhiên, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để thông báo thường xuyên khi có chứa các sửa đổi và tính năng bổ sung đó.

2. Việc đăng kí tài khoản

Để sử dụng Dịch vụ, Bạn phải có Tài khoản iRender hợp lệ (còn được gọi là Tài khoản trực tuyến). Để có được Tài khoản cho Dịch vụ, Bạn phải cung cấp cho iRender một địa chỉ thư điện tử (email) và các thông tin khác (Dữ liệu Đăng ký). Địa chỉ email, số điện thoại phải là đúng và hợp lệ. Việc sử dụng bất kỳ địa chỉ email, số điện thoại tức thời, tạm thời hoặc giả mạo để tạo Tài khoản đều bị cấm. Đặc biệt, những trường hợp cung cấp thông tin với ý đồ gian lận, trục lợi các chương trình khuyến mại của công ty sẽ bị khóa không cần thông báo.
Khi xem xét việc sử dụng Dịch vụ, Bạn đồng ý: (a) cung cấp thông tin trung thực, chính xác, thực tế và đầy đủ về bản thân theo các nội dung trong bản đăng ký và (b) duy trì và cập nhật kịp thời Dữ liệu Đăng ký để giữ thông tin chính xác, thực tế và đầy đủ.
iRender không chịu trách nhiệm xác minh những thông tin đó. Nếu Bạn cung cấp bất kỳ thông tin nào không đúng sự thật, không chính xác, không đúng thực tế hoặc không đầy đủ hoặc iRender có cơ sở hợp lý để nghi ngờ rằng thông tin đó là không đúng sự thật, không chính xác, không đúng sự thật hoặc không đầy đủ, iRender có quyền đình chỉ hoặc chấm dứt Tài khoản và từ chối bất kỳ /tất cả việc sử dụng Dịch vụ hiện tại hoặc trong tương lai (hoặc bất kỳ phần nào trong đó) của bạn.
Bạn chịu trách nhiệm duy trì tính bảo mật của dữ liệu truy cập cho Tài khoản của bạn và chịu trách nhiệm hoàn toàn cho mọi hoạt động xảy ra trong Tài khoản của bạn. Bạn đồng ý: (a) thông báo ngay cho iRender về bất kỳ việc sử dụng trái phép Tài khoản của bạn hoặc bất kỳ vi phạm bảo mật nào khác và (b) đảm bảo rằng Bạn thoát khỏi Tài khoản của bạn vào cuối mỗi lần sử dụng. iRender không thể và sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào phát sinh từ việc bạn không tuân thủ phần này.
Bằng cách đăng ký Tài khoản và sử dụng Dịch vụ, Bạn tuyên bố và bảo đảm rằng bạn ít nhất 13 tuổi. Không ai dưới 13 tuổi có thể sử dụng Dịch vụ. iRender có thể, theo quyết định riêng của mình, từ chối cung cấp Dịch vụ cho bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào và thay đổi tiêu chí đủ điều kiện của mình bất cứ lúc nào.
Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm đảm bảo rằng các Điều khoản dịch vụ này tuân thủ tất cả các luật, quy tắc và quy định áp dụng cho bạn, và quyền truy cập Dịch vụ bị thu hồi khi các Điều khoản dịch vụ hoặc việc sử dụng Dịch vụ này bị cấm, việc bán hoặc cung cấp Dịch vụ mâu thuẫn với bất kỳ luật, quy tắc hoặc quy định hiện hành nào.

3. Giao tiếp kết nối

Bạn hiểu và đồng ý rằng Dịch vụ có thể bao gồm một số liên lạc nhất định từ iRender, chẳng hạn như thông báo dịch vụ, cập nhật sản phẩm, thông điệp quản trị và những thông tin liên lạc này được coi là một phần của Dịch vụ và Bạn sẽ không thể từ chối nhận chúng. Các loại thông tin liên lạc khác liên quan đến email tiếp thị hoặc quảng cáo là tùy chọn và bạn sẽ được lựa chọn hủy đăng ký.

4. Không đảm bảo hoặc đại diện bởi iRender

Bạn hiểu và đồng ý rằng Dịch vụ được cung cấp tại thời điểm hiện tại và iRender và các chi nhánh affiliates của iRender từ chối mọi bảo đảm dưới bất kỳ hình thức nào, rõ ràng hay ngụ ý, bao gồm và không giới hạn bất kỳ sự bảo đảm nào về tính thương mại, hoặc cho một mục đích cụ thể, không vi phạm hoặc bảo đảm dữ liệu của bạn trên các máy chủ của iRender. iRender và các chi nhánh affiliate không bảo đảm hoặc đại diện về các kết quả có thể thu được từ việc sử dụng Dịch vụ, tính bảo mật của Dịch vụ hoặc Dịch vụ sẽ đáp ứng bất kỳ yêu cầu nào của người dùng.
Việc sử dụng Dịch vụ là quyền lựa chọn của bạn. Bạn sẽ tự chịu trách nhiệm về mọi thiệt hại đối với Bạn do việc sử dụng Dịch vụ. Toàn bộ rủi ro phát sinh khi sử dụng, tính bảo mật hoặc hiệu suất sử dụng của Dịch vụ thuộc về Bạn. Không thông tin nào được cam kết bằng miệng hoặc bằng văn bản hoặc lời khuyên nào được cung cấp bởi iRender hoặc đại diện được ủy quyền của iRender hoặc bằng bất kỳ cách nào khác làm tăng nghĩa vụ hoặc trách nhiệm của iRender.

5. Cam kết

Bạn đồng ý bồi thường, bảo vệ và giữ iRender với các thành viên liên quan (các chi nhánh, cán bộ, giám đốc, nhân viên và chuyên gia tư vấn) vô hại, từ bất kỳ hoặc mọi khiếu nại, trách nhiệm, thiệt hại và / hoặc chi phí với bên thứ ba (bao gồm và không giới hạn: phí luật sư tại thời điểm xảy ra) phát sinh từ Việc bạn sử dụng Dịch vụ, Việc sử dụng Tài khoản của bạn, Việc bạn vi phạm các Điều khoản dịch vụ này hoặc các vi phạm bởi Bạn hoặc bất kỳ Người dùng tài khoản nào khác của bạn, của bất kỳ tài sản trí tuệ nào liên quan đến Dịch vụ (bao gồm việc không giới hạn Nội dung người dùng của bạn) hoặc quyền khác của bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào.
Bạn không được phép đổi password hay disable tài khoản quản trị hệ thống Administrator, cũng như không được disable, stop service “IRender.VmClient” của chúng tôi. Nếu vi phạm, iRender sẽ vô hiệu hóa tài khoản, xóa image mà không cần thông báo trước.

6. Sửa đổi dịch vụ

iRender bất cứ lúc nào đều có quyền sửa đổi hoặc dừng, tạm thời hoặc vĩnh viễn dịch vụ (hoặc bất kỳ phần nào trong đó) có hoặc không có thông báo. Bạn đồng ý rằng iRender sẽ không chịu trách nhiệm với Bạn hoặc bất kỳ bên thứ ba nào về bất kỳ sửa đổi, đình chỉ, chấm dứt hoặc ngừng cung cấp Dịch vụ.

7. Tạm ngừng dịch vụ

Nếu bạn vi phạm Thỏa thuận này, iRender Farm có thể chấm dứt Thỏa thuận này bằng cách cung cấp cho Bạn thông báo chấm dứt. Bạn sẽ bị coi là vi phạm và iRender sẽ có quyền chấm dứt Thỏa thuận này khi cung cấp thông báo nếu bất kỳ khoản phí hàng tháng hoặc các khoản phí khác liên quan đến Phần mềm hoặc Dịch vụ không được thanh toán trong vòng ba mươi (30) ngày kể từ khi phát sinh. Ngoài ra, iRender có thể chấm dứt Thỏa thuận này và / hoặc ngay lập tức ngừng cung cấp Dịch vụ mà không chịu bất kỳ trách nhiệm nào bằng cách thông báo cho Bạn trong vòng ba mươi (30) ngày.
iRender sẽ không có bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào đối với Bạn, phát sinh từ hoặc liên quan đến việc chấm dứt Thỏa thuận này theo Mục này. Khi chấm dứt Thỏa thuận này: (a) Bạn sẽ ngừng tất cả việc sử dụng Phần mềm và, nếu có thể, sẽ xóa vĩnh viễn tất cả các bản sao của Phần mềm trong quyền sở hữu hoặc kiểm soát của bạn; và (b) iRender cũng có quyền ngừng cung cấp Dịch vụ cho Bạn. iRender cũng có thể tạm thời đình chỉ Dịch vụ, toàn bộ hoặc một phần, theo yêu cầu của pháp luật, trong trường hợp vi phạm bảo mật hoặc phát hiện mối đe dọa, nghi ngờ hành vi gian lận, nghi ngờ tài khoản có ý đồ tấn công phá hoại, hoặc để bảo trì hoặc sửa chữa dịch vụ, hoặc vì bất kỳ lý do nào khác mà iRender cho là cần thiết hoặc mong muốn mà không cần báo trước.

8. Quyền sở hữu trí tuệ

Mỗi bên (Bạn và iRender) đều có trách nhiệm đối với quyền sở hữu và quyền lợi đối với các bí mật thương mại, phát minh, bản quyền và tài sản trí tuệ khác của chúng tôi. Ngoại trừ các quyền được cấp rõ ràng ở đây, không có gì trong Thỏa thuận hoặc việc thực hiện sẽ chuyển giao, cấp phép hoặc chuyển giao bất kỳ quyền, hoặc lợi ích nào đối với bất kỳ quyền sở hữu trí tuệ hoặc quyền sở hữu nào khác do iRender hoặc Bên cấp phép bên thứ ba nắm giữ. Quyền sở hữu trí tuệ và quyền sở hữu của iRender, bao gồm mọi kỹ năng, bí quyết, sửa đổi hoặc các cải tiến khác được phát triển hoặc có được trong quá trình xây dựng cấu hình, cung cấp hoặc quản lý Dịch vụ. Bạn đồng ý rằng bạn sẽ không, và sẽ không cố gắng, trực tiếp hoặc gián tiếp, sửa đổi, thay đổi, giả mạo, sửa chữa, tìm hiểu công nghệ, tháo rời, đảo lộn hoặc áp dụng bất kỳ quy trình nào khác để lấy mã nguồn hoặc tạo ra các phái sinh của phần mềm, thông tin, tài liệu, dịch vụ hoặc công nghệ mà iRender hoặc từ Bên cấp phép bên thứ ba.

9. Giới hạn trách nhiệm

Không bên nào chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại gián tiếp, đặc biệt, ngẫu nhiên, do hậu quả, bao gồm và không giới hạn ở thiệt hại do dữ liệu bị mất, lợi nhuận bị mất, doanh thu bị mất hoặc chi phí mua sắm hàng hóa hoặc dịch vụ thay thế xảy ra theo bất kỳ lý thuyết về trách nhiệm pháp lý, bao gồm nhưng không giới hạn trong hợp đồng (bao gồm trách nhiệm pháp lý của sản phẩm, trách nhiệm pháp lý nghiêm trọng và sự bất cẩn), và liệu các bên có nên hay không nên biết.
iRender là bên cung cấp dịch vụ phần mềm hiệu suất điện toán, và luôn là như vậy, chính vì thế việc quản lý và chuẩn bị thời gian sử dụng là do bạn, chúng tôi cũng không chịu trách nhiệm về việc chậm hạn cuối (Deadline) dự án của bạn trong bất kỳ trường hợp nào.
Tổng trách nhiệm pháp lý của một trong hai bên phát sinh từ hoặc liên quan đến thỏa thuận này sẽ được xác định là tổng phát sinh thanh toán ròng của 30 ngày trước, đã trả cho iRender do dịch vụ bị ảnh hưởng làm phát sinh trách nhiệm trong vòng ba (3) tháng ngay trước ngày phát sinh khiếu nại.

10. Chính sách hoàn trả

iRender cung cấp dịch vụ tại thời điểm hiện tại. Trong mọi trường hợp, bạn được phép sử dụng thử dịch vụ. Bạn có thể sử dụng điểm iR point miễn phí, và vẫn nhận được chất lượng dịch vụ tương đương và có thể tham khảo trước thông tin về bảng giá trên trang web. Chúng tôi luôn khuyến khích người dùng làm như vậy. Đội ngũ hỗ trợ kĩ thuật kiểm soát dịch vụ và tận dụng để sử dụng hết khả năng của dàn farm. Bất cứ khi nào chúng tôi có nghi ngờ hoặc phát hiện ra lỗi hay sai sót hệ thống, chúng tôi sẽ liên lạc với bạn. Chúng tôi cũng cho phép bạn truy tập Web Manager (màn hình Dashboard trên web) với những tính năng giúp bạn kiểm soát và điều chỉnh tất cả các quy trình khi dùng dịch vụ.
Nếu bạn có gì không hài lòng với chất lượng và kết quả nhận được từ Dịch vụ, bạn có thể liên hệ đội ngũ hỗ trợ và yêu cầu giải thích trong vòng 14 ngày sau khi hoàn thành. Chúng tôi sẽ tìm hiểu trường hợp của bạn và trong vòng 14 ngày sau khi nhận yêu cầu, chúng tôi sẽ liên hệ với bạn để giải thích nguyên nhân. Trong trường hợp có lỗi hoặc một vấn đề về kĩ thuật về phía chúng tôi, chúng tôi sẽ hoàn trả lại cho bạn toàn bộ (hoặc) một phần hoặc một số hình thức bồi thường khác.
Điểm tặng thêm (bonus) là một phần của hệ thống giảm giá và không hoàn lại. Ví dụ bạn nạp $2000 tương ứng với 3000 điểm IRpoint, thì 1000 điểm bonus sẽ không hoàn trả.

11. Phương pháp thanh toán

iRender chấp nhận thanh toán online, chuyển khoản và các giao dịch bằng thẻ tín dụng và chuyển khoản điện tử được thực hiện thông qua PayPal và Stripe.

A Cloud Rendering Service Focused On
Product And People.

"PASSION LEADS TO DESIGN, DESIGN LEADS TO PERFORMANCE,
PERFORMANCE LEADS TO SUCCESS!"

IRender Cloud – "Happy rendering"
Contact

iRENDER FARM

GPU Cloud Service
Remote Render Farm
GPU Cloud for AI/DeepLearning
iRender International

INTEGRATIONS

Autodesk Maya
Autodesk 3DS Max
Blender
Cinema 4D
Houdini
Maxwell
Nvidia Iray
Lumion
KeyShot
UE4
Twinmotion
Redshift
Octane
Modo
LightWave 3D
LuxCore
And many more…

iRENDER TEAM

MONDAY – SUNDAY
Hotline: 0916 806 116
Zalo: 0916 806 116
Skype: iRender Support
Email: [email protected]
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG
NGHỆ IRENDER VIỆT NAM
MST:0108787752
VPGD: Số 5, ngõ 82 Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội.

Contact
0916806116 [email protected]